Gegevens Baptisten Gemeente Vroomshoop

Naam

Baptisten Gemeente Vroomshoop, ook wel Baptisten Gemeente ’t Lieniezer

RSIN/fiscaalnummer

004171378

Post- of bezoekadres

Wingerd 10, 7681 JA Vroomshoop

Telefoon 0546-644159

Doelstelling en beleidsplan

Zie het beleidsplan in de bijlage (link 1)

Bestuurssamenstelling/Functie van bestuurders

Het bestuur, de raad der gemeente bestaat uit ten minste vijf personen, die uit en door de gemeente worden gekozen. Zij heten, al naar gelang van hun bediening: voorganger, die ook van elders beroepen kan worden, ouderling en diaken. De raad verdeelt onderling de functies en kiest een voorzitter, een waarnemend voorzitter, een secretaris, een waarnemend secretaris, een penningmeester en een waarnemend penningmeester, waarvan laatstgenoemde geen lid van de raad behoeft te zijn.

Namen van Bestuurders

Omdat sprake is van een kerkgenootschap hoeven de namen niet gepubliceerd te worden.

Beloningsbeleid

De gemeente heeft tot 1 september 2017 een fulltime voorganger gehad die een salaris ontving dat gebaseerd was op de salarisadviezen van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland (waar de gemeente overigens geen lid van is). Daarnaast werden op declaratiebasis kosten vergoed voor telefoon, representatie, vakliteratuur, bureaukosten en autokosten.

Ingaande 1 september 2017 is de gemeente vacant.

Gastsprekers van buiten de gemeente krijgen een vaste vergoeding alsmede een kilometervergoeding.

Verder ontvangt de koster een vergoeding ter grootte van de fiscaal toelaatbare vrijwilligersvergoeding.

Aan anderen binnen de gemeente worden geen beloningen voor werkzaamheden betaald.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Zie de jaarkroniek in de bijlage (link 2) alsmede het hoofdstuk 'Activiteiten' onder de knop algemene informatie.

Financiële verantwoording                                                                                                      Zie het financieel verslag in de bijlagen (link 3)

Link 1:    beleidsplan

Link 2A: Jaarkroniek 2014

Link 3A: Financieel verslag 2014

Link 2B: Jaarkroniek 2015

Link 3B: Financieel verslag 2015

Link 2C: Jaarkroniek 2016

Link 3C: Financieel verslag 2016

Link 2D: Jaarkroniek 2017

Link 3D: Financieel verslag 2017

Link 2E: Jaarkroniek 2018

Link 3E: Financieel verslag 2018