Boekbespreking!

 Titel:   Overwinning over de duisternis

Niet kracht tegenover kracht, of macht tegenover macht…. Maar licht tegenover duisternis en waarheid tegenover leugen. Dat is de effectieve geestelijke strijd. Geen krampachtig zoeken naar meer kracht, maar rusten in de kracht van de Heer. Hierdoor kan iedere christen overwinning vinden. Dr Neil Anderson laat vanuit de Bijbel en zijn praktijk zien dat de duisternis wijkt voor het licht en dat de leugen vlucht voor de waarheid. Geestelijke krachtpatserij maakt geen indruk op de vorst der duisternis. Het gaat eerst en vooral om ons denken. Als het licht van Jezus’ evangelie in onze gedachten schijnt, zal de duisternis er niet kunnen blijven. Zelfs de vreselijke schaduwen van een traumatisch verleden moeten dan wijken.

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.