Boekbespreking!

 Titel:  Het napalm meisje

 Het napalm meisje; haar leven van vuur naar vrede

Kim Phuc Phan Thi

In de inleiding schrijft ze:

Ik wil vertellen van Gods  trouw in de periode dat ik in de greep van een verlammende angst was. Ik wil vertellen over Zijn goede zorgen  toen ik geen schuilplaats had, en honger en kou leed. Ik wil vertellen dat Hij naar me op zoek was toen ik zelf nog dacht dat ik een onbeduidend en liefdeloos leven zou leiden. Maar bovenal wil ik vertellen van zijn vrede, 'de vrede van God, die alle verstand te boven gaat", de vrede die ons hart en onze gedachten bewaart in Christus Jezus. Want waar ik nog meer naar verlangde dan naar genezing van mijn wonden en hoop in mijn hart, was vrede voor mijn gekwelde ziel. Vrede! ja, daar wilde ik over schrijven. Juist doordat ik altijd zo sterk naar vrede heb verlangd en toen ‑ wonder boven wonder ‑ daadwerkelijk vrede mocht ervaren, is alles in mij nu gericht op een leven vanuit vrede­. Ik wil me elke dag openstellen voor de vrede die God geeft, en haar mijn gedachten, daden en werk laten doortrekken, haar overal met me meedragen en uitdelen aan iedereen die ik ont­moet.

Kim verteld als ervaringsdeskundige over haar wandel met de Heere Jezus. Een paar citaten:

Over vergeven:

Ik had een prachtige Bijbeltekst uit mijn hoofd geleerd, van een oudtestamentische profeet, waarin God belooft aan wie Hem liefheeft: 'Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volko­men onbekend zijn. Dat deed ik dus. Als ik 's morgens wak­ker werd met de vertrouwde bitterheid die een sluier wierp over mijn gedachten en gebeden, dan haalde ik diep adem en bad tot God. 'Heer,' zei ik hardop in bed, 'maak me alstublieft bekend hoe ik mensen die ik nu nog verafschuw kan vergeven. Ze hebben me zo'n pijn gedaan, Vader, dat ik niet helder kan denken. En toch weet ik dat U in uw Woord zegt dat ik hun moet vergeven wat ze me hebben aangedaan, dat ik hen moet zegenen zelfs. Legt U me alstublieft uit hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.'

Op dat bombardement van vragen heb ik nooit een duidelijk antwoord van de Heer gekregen, maar weet je wat er wel gebeurde? Na verloop van tijd, terwijl ik God steeds om wijs­heid vroeg, begon ik te merken dat ik degenen die me iets had­den aangedaan niet langer binnensmonds vervloekte, maar voor ze ging bidden. Er schoot me bijvoorbeeld een journalist te binnen die onwaarheden over me had geschreven, en in plaats van hem in gedachten uit te foeteren bad ik: 'Vader, bescherm hem alstublieft. Geef dat hij tot bloei mag komen en vandaag goed werk zal verrichten. En Heer, wilt U hem uw vrede geven?'

Daarna ging ik bidden voor de leiders van alle communis­tische regimes, het bewind dat me zo veel leed had bezorgd. 'God, verlicht deze mensen met uw aanwezigheid en uw macht. Geef hun inzicht door uw Geest.'

Over pijn:

God wees me op beloften in zijn Woord, zodat ik bij zinnen bleef. Hij moedigde me aan te zingen, nota bene, als ik door pijn gekweld werd. Zelfs een eenvoudig liedje als 'Jezus is mijn vriend' doet wonderen voor een pijnlijke arm en rug.

Het napalm meisje; Kim Phuc Phan Thi. Uitg. Boekencentrum ISBN 9789023952275