Boekbespreking!

 Titel:   Waar komen we vandaan!

Stammen we van apen af of is de mens afzonderlijk geschapen door God? De vraag naar onze oorsprong staat centraal in de discussie over schepping en evolutie. Dit boek wil je helpen bij het na­denken over deze vraag, De auteur laat zien dat de manier waarop je deze vraag beantwoordt, afhangt van de manier waarop je de Bijbel uitlegt.

Prof. dr. Mart‑Jan Paul doceert Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij schrijft in het hoofdstuk ‘Besluit’:

 

Christelijke studenten en wetenschappers die wetenschappers die werkzaam zijn in ­de besproken gebieden, hebben de steun van medechristenen hard nodig. Ik hoop dat de kerken en het christelijk onderwijs de nadruk leggen op de grootheid van de Schepper en Onderhouder van deze wereld, en op de betekenis daarvan voor ons leven. Die toerusting is van belang in de maatschappij die alles als 'toeval' beschouwt. Hoe groter de aanslag van ­de seculiere wetenschap en praktijk op ons geloof is, des te meer is het nodig om 'de vreze des HEEREN' en de persoonlijke geloofsomgang met God te beoefenen.

 

Als je worstelt met vragen rond geloof en wetenschap ben je niet de eerste, zoals blijkt uit allerlei voorbeelden in dit boek. Je kunt het gevoel hebben alles alleen uit te moeten zoeken, omdat er te weinig gesprekspartners in je omgeving zijn. Ik hoop dat dit boek materiaal aanreikt om verder te komen. Daarbij is het discussiëren en uitwisselen van argumenten te weinig, want het is ook van belang elkaar te versterken en op te bouwen. Daarvoor zijn onderlinge ontmoetingen, gezamenlijk bidden en zingen van belang.

Mijn hoop is dat je er al lezend vooral van onder de indruk bent geraakt hoe God vanaf het allereerste begin tot nu toe betrokken is bij de schepping. Hij draagt en onderhoudt die tot op de dag van vandaag. Vanwege die betrokkenheid blijft deze wereld in stand en zijn wij in staat te leven en onderzoek te doen. Voor dat besef zijn de hoofdstukken over de Bijbel van groot belang.

 

M.J.Paul; Waar komen wij vandaan? Uitg. de Banier  ISBN 97894029063

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.