Overdenking Juli.

Ga in uw binnenkamer!

De woorden uit Matt.6:5-8 spraken me erg aan (voor de zoveelste keer!}.Waarom eigenlijk? Wel, omdat het te maken heeft met rust en intiem contact met de hemelse Vader. Iemand heeft eens gezegd: Hemelse Vader, ik wil even met U praten. Een gesprek onder vier ogen en niemand anders erbij. Daarvoor is de binnenkamer de juiste plek. Daar mag je jezelf zijn en je hart uitstorten en Vader alles vragen.  Daar kun je bidden en antwoord geven aan God, die tot je spreekt. David wist dit ook. Lees maar Ps. 27:7-9. Zojuist geschreven: je mag Vader alles vragen. Maar bidden is meer dan om dit of dat vragen, bidden is opgenomen worden om de heiliging van Gods naam. Bidden is ook opgenomen worden in het handelen van God en het deelnemen aan dit handelen. Bidden en handelen zijn een. Juist in de binnenkamer zijn de rijkste lessen te bekomen. 

We krijgen zeker niet alles, maar wat we krijgen, ontvangen we dankbaar uit Gods hand. Misschien bid je al heel lang voor een bepaalde zaak en lijkt de binnenkamer ook geen oplossing. Toch, gooi de deur niet op slot, maar blijf binnengaan!! Voorbeeld: ik heb 25 jaar voor mijn ouders gebeden dat ze tot geloof mochten komen. In ons gezin was geen plaats voor geloof. Na mijn bekering ben ik de binnenkamer ingegaan en intens(volhardend) gebeden voor hun bekering. Na al die jaren heeft God de gebeden op een bijzondere wijze verhoord Op hoge leeftijd kwamen ze tot Jezus. Wat een vreugde!!!  Ga de binnenkamer in, zoek een stil plekje en ga even met de hemelse Vader praten. Het zal je goed doen. Tot slot:

                                                                                             Keer U niet af, God, en ontwijk ons niet,

nu wij woorden zoeken om tot U te bidden.

Wanneer wij U uitspreken en noemen bij Uw naam,

dan is het toch uit kracht van de belofte dat Gij

niet ver zult zijn van allen, die U roepen De Here in alles bevolen.

Een hartelijk broedergroet'

 Wim Kos,

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker.
  Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.