Overdenking februari.

Wij mensen...

Wij mensen.......

Wat is de mens? Een pracht mens door de Schepper geschapen, en als kroon op Zijn schepping {Ps.8:5} Onvoorstelbaar, hoe God, ons mensen, deze plaats heeft gegeven. Gezien ons gedrag, na de zondeval, hebben wij niet begrepen wat onze plaats in Zijn plan met ons is. We zijn de richting kwijtgeraakt en doen wat we zelf willen, met alle gevolgen van dien. We hebben onszelf op een voetstuk geplaatst en menen alles te kunnen oplossen. ja, zelfs de  wereld te kunnen veranderen/verbeteren. Inmiddels is er een wetteloosheid, liefdeloosheid, normloosheid en chaos ontstaan en angst onder de mensen. Het wordt steeds donkerder om ons heen.  Niemand weet blijkbaar nog een oplossing te vinden, ook de Overheden niet!! Voor de wereld geldt S.O.S.!

Is er dan helemaal geen uitzicht meer?? Jawel, maar dan zal de mensheid tot bekering moeten komen, d.w.z. tot geloof in de Here Jezus. Er is geen andere oplossing. Ook de Overheden zullen tot erkenning moeten komen dat er maar een weg is, om weer licht te laten schijnen. Jezus het Licht der wereld. Eerst: Johannes 8:12 "Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen.

Dan: Matt.5:16 "Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien ..." De mens, wie hij ook is, moet terug naar de Bron, naar de plek zoals de Schepper het bedoeld heeft. Het is daarom goed nog eens te lezen het volgende bijbel gedeelte: Gen.1:26-31!! En voor ons als christenen geldt: "Laat ons oog alleen op Jezus gericht zijn......" Hebr.12:2.

Wij mensen......zijn door God geliefd voor altijd!! We moeten steeds voor ogen houden dat de wereld ons niets te bieden heeft van blijvende waarde, maar in Christus zijn we in alle opzichten rijk geworden in Hem (Lees: Eph.2:1-10 en 1 Cor.1:4-9. Laat je nooit ondersneeuwen door de geest van deze tijd, maar blijf ziende op de Here Jezus, want 

Hij is onze toekomst!!

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker.
  Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.