Overdenking februari.

“Toppunt van dienende Liefde”

Ditmaal een korte overdenking van mijn kant over een onderwerp dat best actueel is

Het gaat over onze zieken en met name de langdurige zieken. Het is algemeen bekend dat zieke mensen graag bezoek krijgen, maar er is ook een maar... Wanneer u b.v. op bezoek gaat is het wel goed de ernst van de zieke voor ogen te houden. Soms kan het teveel worden. Maar onder normale omstandigheden (wat is normaal in het ziek-zijn) is een bezoekje zeker welkom. Een zieke ziet altijd met een zekere verwachting uit naar bezoek, maar zijn verwachting wordt zelden vervuld. Wat is daarvan de oorzaak? Zijn we misschien te oppervlakkig of, zelfs aan het ziekbed, te veel met onszelf bezig? De zieke heeft geen behoefte allerlei narigheid van anderen aan te horen. De zieke verwacht iets positiefs! De gesprekken moeten niet te diep ploegen, niet te ingewikkeld zijn. Wel zuivere belangstelling tonen. Niet te diepzinnig en niet te oppervlakkige gesprekken voeren.

Altijd rekening houden met het feit dat de zieke erg moe is of kan worden van luisteren en(moeten) praten. Soms is een "stil" bezoek ook belangrijk. Er gewoon zijn! En....nooit te lang blijven. Beter enkele korte bezoekjes. Is voor beide kanten het beste. Ik zou de zieke willen vragen eerlijk te zijn ten opzichte van de bezoeker(ster) Wanneer u moe bent of wordt, dan moet u dat zeggen. Niet iedereen voelt dat vanuit zichzelf aan. Ook huisgenoten moeten alert zijn of de zieke het allemaal aan kan. De alleenstaande zieke moet ook de grenzen kennen van wat wel en niet kan. We bedoelen het allemaal goed met elkaar en we zijn er ook voor elkaar, maar het gaat om de broeder/zuster die ziek is en daardoor in een kleine wereld leeft, waarvan we hopen en bidden dat het tijdelijk is. En voor sommigen duurt dat tijdelijk erg lang. En hoe langer een ziekte duurt, hoe moeilijker het is trouw te zijn in het bezoeken van de zieke en voor de zieke om moed te houden. Dat laatste is soms een hele opdracht, vooral als er weinig uitzicht is op herstel. Een meelevende, biddende gemeente is dan ook erg belangrijk. Denk hierbij aan 1 Cor.12:26 en Philip.2:4

De bezoek(st) wens ik veel wijsheid toe en de zieke veel kracht en sterkte van Hem die is, was en spoedig komt, onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Een hartelijke groet,

Wim Kosels

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker.
  Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.