Overdenking September.

Zingen tot eer van God!

Kortgeleden las ik de geschiedenis van de gevangenbewaarder van Filippi (Hand.16:19-40). Heel bijzonder!! Wat mij daar erg in aansprak was o.a. vs. 25. Paulus en Silas zitten in de gevangenis om Christus wil. Een donkere plek en geen ruimte om heen en weer te lopen. Vast geklonken in blokken enz. En dan in deze vreselijke omstandigheden gaan ze zingen! Hoe kun je nu zingen onder zulke omstandigheden? Nee, ze zongen niet: "hou er de moed maar in" Ze zongen Gods lof midden in de nacht!! Ze zongen voluit en alle medegevangenen luisterden. Zelfs de in slaap gevallen bewaarders werden er wakker van. Lees dit gedeelte maar eens goed. Liederen zingen tot eer van God is heel belangrijk, ook in ons leven. Een lied kan je uit een donkere periode tillen, maar ook zonder een donkere periode blijft zingen tot Gods lof belangrijk. Ook binnen de gemeentelijke samenkomsten. 

In Efeze 5:19 en Col.3:16 lezen we over Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Liederen hebben een bijzondere plaats, in de gemeente van God. In 1 Cor. 14 :15 en 26 zien we dat vanaf het allereerste begin liederen een belangrijke rol speelden in de eredienst, is zingen tot eer van God in onze tijd nog belangrijk? In het verleden gingen de mensen naar de kerk en namen een zangbundel mee en de….bijbel. Tegenwoordig is dat niet meer nodig, want "alles" komt op het scherm te staan. Mooi, maar het bewerkt ook een zekere mate van luiheid...Wanneer ik zo nu en dan de weeksluiting mag doen in het Haarhuus, dan kies ik vooral liederen die de ouderen nog kennen. (ze hebben een eigen samengestelde liederen bundel). Maar wat mij het meest opvalt is dat de meesten de liederen uit hun hoofd kennen. Dat hebben ze geleerd uit de tijd toen ze vroeger (met de zangbundel) naar de kerk gingen. Wat zijn de liederen die ons in deze tijd bemoedigen of troost geven. Wat zijn de liederen die we uit ons hoofd kunnen zingen, bijv. als alles tegenzit? Maar ook lofzingen, jubelen en aanbidden moet een plek in ons leven hebben. Door omstandigheden (wel bekend) zijn we laatste tijd niet in de gemeente geweest. We luisterden wel via de "laptop" naar de diensten en zijn er door gezegend!! We hebben ook geluisterd naar de voorzang, maar...... We hebben ons weleens afgevraagd of er twee gemeenten bij elkaar waren. Een kleine zingende gemeente en een duidelijk pratende gemeente? Voor ons is dat niet zo erg, maar er zullen ook "buitenstaanders" luisteren. We zingen toch tot Lof en eer van onze Heer. Ook bij het zingen is Hij toch in het midden van de gemeente!? Dit is even een, goed bedoelde, opmerking van mijn kant. Graag wensen we alle broeders en zusters een gezegende nieuwe start met het aanstaande winterwerk. Met veel wijsheid voor alle leidinggevenden. Samen met velen bidden wij om de zegen van de Heer. Dat de gemeente met woordverkondiging, zang en muziek voor velen tot zegen mag zijn of worden.

 

 Een hartelijke broedergroet Wim Kos,

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker.
  Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.