Overdenking Mei.

 Wij worden weggetikt....

Het is niet mijn bedoeling om over de tijd een beetje te gaan filosoferen. Je kunt er natuurlijk wel hele bomen over opzetten. Nee, het gaat over de tijd, gewoon zoals wij die beleven. Hoe vaak zouden we dit woordje in ons leven uitspreken? " ik heb geen tijd, hoor" of "het zal mijn tijd wel duren"  enz. Meestal is het een soort excuus. Soms hebben we ook het gevoel in tijdnood te zitten omdat we zo enorm veel te doen hebben.... Jongeren kennen dat ook bijv. doordat ze in een kramp zitten i.v.m. een proefwerk. Er ging veel tijd verloren door facebook, twitter, apps enz. Ook ouderen komen soms tijd tekort door deze moderne middelen…. Het leven is zo haastig en jachtig geworden, mede, omdat we ook bij alles op de hoogte gehouden willen worden. We moeten overal over mee kunnen praten! Inmiddels wordt ons leven weggetikt. De tijd haalt ons in. De Bijbel, Gods Woord, laat ons veel nadenken over "de tijd". Heel realistisch is dat bijv. weergegeven in Prediker 3: 1-8. Alles heeft zijn tijd, maar ook: Ps.31:16 Onze tijden zijn in Gods hand. 

Daarom moeten we zuinig zijn met de ons toegemeten tijd, De hemelse Vader wil Heer zijn over ons leven en dus ook over onze tijd Hij laat ons de keuze, wat er mee doen, maar het is bepaald niet Zijn bedoeling dat we er maar wat mee aanrommelen. Het is triest, wanneer bijv. iemand, als de tijd van zijn/haar leven is weggetikt tot de conclusie moet komen: "ik was geen instrument in Gods hand", hoewel ik altijd beleden heb Gods eigendom te zijn. De meeste tijd in dit aardse leventje heb ik voor mezelf gehouden. Soms moeten we tot inkeer komen en opnieuw gaan ontdekken dat Pinksteren werkelijkheid is! Dat geldt voor elke dag. De Here God heeft ons zoveel rijkdom gegeven in de Here Jezus dat we elke dag die rijke gemeenschap met Hem mogen beleven. Een …we gaan een mooie toekomst tegemoet, want de tijd van Zijn komst is zeer nabij.  Al wordt onze aardse tijd weggetikt, maar voor ons geldt: "Wat de toekomst brengen moge. God geleidt mij aan Zijn hand". Ik wens u allen een mooie gezegende Hemelvaartsdag en een rijk Pinksterfeest.

Een hartelijk broedergroet'

 Wim Kos

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker.
  Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.