Overdenking Oktober.

“Toppunt van dienende Liefde”

Ik wil deze maand graag kort met u nadenken over het woord liefde en dan Liefde met een hoofdletter. Over {Liefde} wordt veel gezongen en gesproken en daar is het laatste woord ook niet over geschreven en gezegd. Wij kennen denk ik allemaal wel een lied waar {liefde} het hoofdthema is, maar is dat dan ook die liefde die onvoorwaardelijk is, of gaat het om de menselijke wederkerigheid, als je mij lief hebt, heb ik jou ook lief.Aan wie kunnen wij de echte liefde aflezen? Aan wie anders, dan Christus zelf is dit te zien. De Bijbel Gods woord is het boek der boeken die ons daar het inzicht in geeft.

Joh: 13: 1 t / m 13

Als wij deze verzen lezen, zijn wij bij het hart van het evangelie, maar ook voor ons als mensen bij een van de moeilijkste prosessen.Als wij deze verzen lezen en goed op ons zelf laten inwerken dan raken wij steeds meer onder de indruk van Hem die kwam om te dienen.

 Mark: 10:45 

Want de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

Voor ons als mensen staat liefde maar al te vaak op gespannenvoet, met ons denken over rechtvaardigheid. Wij kennen allemaal wel de uitspraak: als dit liefde is!

Kijken wij nu naar Joh: 13 naar de houding die de Koning der koningen laat zien en een slavenhandeling verricht; om de voeten te wassen van zijn discipelen, dat zet mij /ons dit aan tot zelfonderzoek, tenzij wij al gearriveerd zijn. Uit Zijn vernedering straalt zijn heerlijkheid en wordt Zijn gehoorzaamheid aan Zijn Vader zichtbaar. Hij wist alles van zijn discipelen, ook van Judas en Petrus. De een zou hem verraden en de ander verloochenen, maar Hij ging ze in de voetwassing niet voorbij. Hij heeft Judas wel ontmaskert, maar niet tegen gehouden. Dienen uit liefde voor Hem gaat niet zonder pijn te lijden voor Hem om beelddragers van Hem te zijn! Waarom ging Jezus zo ver? Hij was gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. Zijn Liefde was het onuitputtelijk. Het gaat in Gods koninkrijk niet om de eerste plaats, maar om de juiste plaats en houding tot dienstbaarheid voor de Meester. God ging in Christus voor ons door de knieën, Hij boog zich Hij werd klein voor ons, om door de Vader verhoogt te worden. Definitie van Liefde = Goddelijke liefde is vrij van de behoefte om de wereld te veroordelen.

Joh: 12:47

Wan Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken!

Liefde zoekt niet haar eigenbelang, maar dat van die ander. Als wij de Bijbel lezen en begrijpen komen wij altijd bij Christus uit. Als dat niet zo is; moeten wij opnieuw gaan lezen.

In Joh: 13: 15

Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik u gedaan heb. Jezus vraagt aan Zijn discipelen:vers 12 Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?

 17 Als u deze dingen weet, zalig / gelukkig bent u als u ze doet. Hoe geven wij hier handen en voeten aan?

 Wij kennen immers de woorden die boven de deur in de kerkzaal staan.

Elkaar-- aanvaarden-- aanvuren—liefhebben—dienen—vergeven!

Als ik deze woorden lees en overdenk, plaats ik boven mijn eigen leven de woorden.

Werk in uitvoering; want ik ben nog niet gearriveerd. Hij had de zijnen lief tot het einde. Toppunt van dienende Liefde!                                              

 Waarom ging Jezus zo diep?

 Voor ons en om Zijn Vader te verheerlijken en ons vrij te kopen. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Koloss: 1: 13 Het is echter de bedoeling, dat wij Jezus van uit Zijn woord steeds beter leren begrijpen en aanbidden; zo dat wij diep onder de indruk van Hem komen.

Br. L. Wessels

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker.
  Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.