Overdenking Juni.

O liefde Gods!

 

De meesten onder ons kennen dat prachtige lied: `O, liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand......` (Joh.de Heer 571).

Dat God liefde is, is voor veel mensen niet te geloven. Immers , we zien/horen elke dag veel ellende. Soms heel dichtbij.Maar ook onder ons christenen zijn er weleens omstandigheden die ons onzeker maken over Zijn liefde. Denk maar eens aan situaties die met onze gezondheid te maken hebben. Dan hoor je nog weleens: Waarom moet mij dat overkomen......  Meerdere onderwerpen zijn te noemen, maar dat kunt u zelf wel invullen. 

 We zitten vol met vragen, waar ook niet altijd een antwoord op komt.  Ik heb ooit iemand ontmoet die vertelde dat hij, op zijn gebed, altijd verhoring kreeg. Dan ga je eigenlijk aan jezelf twijfelen of je geestelijk leven wel op orde is, na zo’n uitspraak.  Ik geloof met heel mijn hart dat God gebeden verhoord, maar bij dat alles is en blijft: Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.  God heeft ons intens lief en we mogen best zingen: "God is liefd o, englenstem  Mensentong! verheerlijk Hem"  Inderdaad God is liefde, maar ook rechtvaardig in Zijn handelen. De apostel Johannes schrijft in de 1e brief: "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad" 1 Joh.4:10. Kunnen we weten dat God ons lief heeft?  God heeft Zijn Zoon gezonden en Hij is voor ons mensen naar het kruis gegaan. Voor u en mij en Zijn offer is genoeg voor de hele mensheid. Die boodschap moet verkondigd worden. De mens is in diepe nood en kan zichzelf niet verlossen of bevrijden. De mens moet eens ophouden met steeds te zeggen: Als God een God van liefde is.......Ja, God is liefde en heeft dit kenbaar gemaakt door Zijn Zoon te zenden en het enige dat nodig is, is GELOOF!! Lees 1Joh.5:10-12. Wat de omstandigheden ook moge zijn of nog komen, er is hoop en toekomst door het geloof in de Here Jezus, die Is, Was en spoedig komt!!  Tot slot: “Een dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden". 1 Joh.5:14 en 15.                                                                        

 Een broeder groet,

Wim Kos

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker.
  Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.