Overdenking Maart.

Het stond in de krant: "Eenzaamheid groot PROBLEEM in de toekomst"

 

Telefoon, televisie, radio, fax, computer, Twitter, Email, Apps, Facebook, enz. De mens lijkt in gesprek met de hele wereld, maar ontmoet steeds minder mensen van vlees en bloed. Miljoenen Nederlanders voelen zich eenzaam. Ouderen, alleenstaanden, maatschappelijk geslaagde yuppen scholieren. De eenzaamheid is groot. Dit alles en nog veel meer stond in een lang artikel in de krant. Nu hebben we niet direct de krant nodig om de eenzaamheid van de mens beschreven te zien, maar toch…Het wordt steeds duidelijker dat eenzaamheid een groot verdriet inhoud voor zeer velen, jong en oud, Bij de schepping heeft God gezegd: "Het is niet goed dat de mens alleen zij” (Gen. 2:18).

 

 

Door de zondeval heeft de mens zich in het isolement geplaatst, werden ze vreemden voor elkaar. Vanaf dat moment heeft de eenzaamheid hard toegeslagen. In psalm 25:16 roept David het uit: “Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig”. David heeft de eenzaamheid ervaren als een ellendige gebeurtenis in zijn leven. Het leven werd uitzichtloos en bijna ondraaglijk. In die nood roept hij vanuit het diepst van zijn hart om hulp van de levende God. Een andere oplossing zag hij niet en was er ook niet. In dit opzicht is David een voorbeeld voor ons. Velen onder ons weten wat eenzaamheid is. Het meest ingrijpende is wel wanneer je een geliefde moet missen, waarmee je jarenlang lief en leed gedeeld hebt. Van de ene dag op de ander is alles anders geworden. Geen klankbord meer, geen moment meer om te delen etc. Niemand kan die lege plek vervangen. Je bent alleen en eenzaam. . , Toch: Wie zich aan eenzaamheid overgeeft is spoedig alleen. Veel mensen zijn eenzaam, omdat zij muren om zich heen bouwen en dan gaan klagen dat niemand naar hen omziet. Verwachten we soms teveel van mensen? Natuurlijk hebben we elkaar nodig. Omzien naar elkaar is een bijbels principe! Maar Gods Woord laat ons ook duidelijk zien dat alleen God onze diepste eenzaamheid kent en dat we daarmee bij Hem terecht kunnen. Doen we dat ook? Het uiteindelijke rustpunt moet je toch vinden bij Hem die weet wat we nodig hebben. In Ps. 68:20 roept David het uit: "Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil" Je zo gedragen te mogen weten is genade van God en ben je eigenlijk nooit meer alleen. Het gevaar voor ons allemaal is dat we vluchten in de eenzaamheid en ons daarin gaan nestelen.  En dat is en kan niet de bedoeling van ons leven zijn. Wij, die belijden christen te zijn, moeten beter weten. Eenzaamheid is een groot verdriet, maar ook een motor tot het opzoeken van anderen en van dè Ander! De meeste mensen weten wel waarom ze eenzaam zijn en beseffen best dat ze er wat aan moeten doen. Wie een wond altijd openlaat en niet maakt tot een litteken, blijft lijden in eenzaamheid. Laten we onze hemelse Vader de mogelijkheid geven de wonden te genezen. Hij is een Helper groot van kracht en steeds bereid. Er zijn veel alleenstaande ouderen, veel alleengaande jongeren, veel eenzame mensen om ons heen. Voor allen geldt: Laat de levende Heer uw rustpunt zijn in het heden en voor de toekomst!

Broedergroet

W. Kos

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker.
  Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.