Gemeentelijke bijbelstudie

Ds. Piet Passchier verzorgt ook de 2e helft van dit seizoen de gemeentelijke Bijbelstudie op de woensdagavond. Hieronder staat de inleiding die br. Passchier ons heeft toegestuurd. Hopelijk smaakt het u en jou na het lezen van de inleiding ook naar meer en dus van harte uitgenodigd om de Bijbelstudies bij te wonen! We zien uit naar gezegende avonden waarin we met elkaar verdieping mogen zoeken in Gods Woord. In overleg met br. Passchier hebben we weer data vastgelegd. Het gaat om de volgende oneven woensdagavonden van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur (incl. korte koffie/thee pauze), dus zet ze in de agenda:

13 maart – 10 april – 24 april – 8 mei – 22 mei en 5 juni.

Met vriendelijke groet,

Freddy 

 

Gods woord wordt nog weleens vergeleken met een geestelijke maaltijd. Een mooie vergelijking. Spreekt Jezus er zelf niet over dat Hij het levende brood is? Wat het voedsel voor het lichaam betreft geeft God ons een zeer rijke variatie. Niet alleen in de verschillende smaken en geuren, maar ook in de verschillende brandstoffen, bouwstoffen, vitamines, enz, die wij nodig hebben voor een gezonde groei en een gezond leven.

Bepaalde tekorten of een overdaad aan bepaalde stoffen kunnen grote gevolgen hebben voor ons lichaam. Waar wij meestal niet bij stil staan, is dat God ons ook zo’n  grote variatie aan geestelijk voedsel geeft. Wat een variatie aan smaken en geuren.  En dat deze zulke verschillende bouwstoffen geven voor onze geestelijke groei en ons geestelijk leven.

Dat wij een tekort aan bepaalde geestelijke bouwstoffen kunnen hebben, maar ook een overdaad. Ook God heeft een soort (geestelijke) schijf van vijf!  Bij een gebrek aan evenwicht kunnen we op allerlei manieren, met de bijbel in de hand ontsporen.

God verlangt er naar, dat wij zijn hart leren kennen. Daarvoor geeft God ons een grote variatie aan geestelijk voedsel. Wat een verschillende smaken, geuren en bouwstoffen. Het is een groot verschil of je mag proeven uit de geschiedenissen in de bijbel, of van de wetsteksten. Of je proeft van de poëzie in de bijbel of van de profetie. Of je proeft van de wijsheidsboeken in de bijbel of van de brieven.

Deze zijn allemaal waardevol en geven verschillende invalshoeken om naar iets te kijken. Al deze verschillende vormen geeft God de mogelijkheid om telkens iets anders van zijn hart te laten zien. In de geschiedenissen laat Hij iets anders uit zijn hart zien dan in wetsteksten, of in de poëzie, of in de profetie. In het Nieuwe verbond krijgen we kanten van Gods hart te zien, die we in het Oude verbond niet zo tegenkomen.

De schriftgeleerden en de Farizeeën hadden de neiging om vooral één kant uit het hart van God naar voren te halen en dat waren de wetsteksten. Andere kanten uit het hart van God, zoals b.v. genade en liefde kenden ze nauwelijks. Toch vonden zij zichzelf bijbelgetrouwe gelovigen. Een duidelijk voorbeeld zien wij in Joh 8: 1 – 11. Er wordt iemand betrapt op overspel. De Schriftgeleerden hebben gelijk als ze zeggen, dat volgens de wetsregels deze vrouw gestenigd moet worden. En kwam deze wet niet uit het hart van God? (Deut. 22 : 22). Als God bij David alleen dit gedeelte van zijn hart had laten spreken, dat had Hij David moeten laten stenigen toen hij overspel had gepleegd. Er was toen meer in het hart van God dan alleen maar wetsregels.

Jezus liet dit ook zien in de geschiedenis in Joh 8. Hij doet dit zonder de wet van God aan de kant te schuiven. Hij eindigt dit liefdevolle gesprek met de zondaar met een stevige uitspraak: ‘’.........Ga heen en zondig niet meer’’.

In tegenstelling tot de Schriftgeleerden en de Farizeeën liet Hij echter meer uit het hart van God zien, dan alleen maar wetsteksten. Hij liet uit het hart van God ook andere eigenschappen als liefde en genade naar voren komen. Wie deze geschiedenis tot zich door laat dringen gaat iets begrijpen van wat Johannes al bij zijn aankondiging van Jezus had laten zien. Joh 1 : 14:’’ Wij hebben zijn heerlijkheid gezien......... vol van genade en waarheid’’. Twee belangrijke aspecten uit het hart van God.

 

We hebben in het leven als gelovige te  maken met geloofsopvattingen, leven uit het geloof, met een gemeentestructuur, met een vorm van samenkomen, met ethiek, enz. In al deze zaken kan het maar zo gebeuren, dat wij, met de meest goede bedoelingen, toch heel eenzijdig naar het hart van God kijken. Om een voorbeeld te noemen: Meer dan eens kijken wij alleen maar naar wetsteksten als het om ethische zaken gaat. En vergeten we de andere rijkdommen uit Gods hart, die in zijn woord zo mooi naar voren komen.

In de komende studie verlang ik er naar om met jullie te proeven van de vele soorten geestelijke maltijden die God ons aanreikt in zijn woord. Met jullie te genieten van de grote variatie die Hij ons in zijn liefde aanreikt.

Ik nodig jullie graag uit. Om met Petrus te zeggen: ‘’Indien u geproefd hebt dat de Here goedertieren is’’ Ik voeg daar met mijn hele hart aan toe: ‘’Dat smaakt naar meer!’’

Jullie gastheer aan de tafel, Piet Passchier