06-12-2016

De voorbereidingen voor de kerstmarkt zijn in volle gang.Vorige week hebben we samen met de pinkstergemeente vergaderd en de nodige ideeën gewisseld. Het is prachtig om samen na te denken over hoe we in ons dorp kunnen getuigen van Jezus Christus. We hebben dit jaar weer wat nieuwe ideeën, als u wil weten wat? Dan raad ik u aan even lang te komen, we hebben vast een kopje koffie voor u over. Als commissie mogen we elke keer weer dankbaar zijn dat de Heer steeds weer voorziet in onze tekorten. We waren op zoek naar een nieuw commissie lid. Het vinden van mensen die enthousiast zijn maar vooral naar mensen die tijd hebben is niet altijd makkelijk. Maar gelukkig was de eerste die we vroegen direct enthousiast! Als evangelisatie commissie wensen we iedereen gezegende feestdagen en toe!

Jezus antwoorde 'IK BEN het licht voor de mensen. Iemand die Mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft.
 

Met vriendelijke groeten,

Ruben Peters

25-11-2016

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 

We gaan alweer richting het eind van het jaar, dit betekend dat het kerstfeest voor de deur staat.  Wat een prachtige gebeurtenis om aan te grijpen om te getuigen van Jezus Christus! Hij is als baby geboren uit de maagd Maria en uiteindelijk is Hij gestorven aan het kruis om ons vrij te kopen van alle schuld, zonde en zieke (zoals er beschreven staat in de profeten) en op de derde dag is Jezus onze redder weer opgestaan. 

Wat mogen wij dankbaar zijn dat wij onze Heer en Heiland mogen kennen! Kent u Hem ook al?

We zijn als commissie druk bezig met het organiseren van speciale diensten (elke 4e zondag van de maand) Ook dit jaar staan we weer op de kerstmarkt in Vroomshoop, niet  alleen als onze gemeente maar samen met de pinkstergemeente mogen we op vrijdag 16 december getuigen van onze Heer en Heiland.

Ruben Peters
Voorzitter,

27-03-2016

De HEER is waarlijk opgestaan!

Op eerste paasdag mochten we stil staan bij de opstanding van onze Heer en Heiland. In de ochtend en avonddienst mochten we veel broeders en zusters en gasten verwelkomen in de diensten. 

S' avonds hadden we een speciale evangelisatiedienst waarin christelijke motorclub CMA hun medewerking verleende. We mochten genieten van motoren die de kerk in reden en van veel stoere mannen en vrouwen die gekleed waren in een daarbij behorend leren motor outfit.
Dit was absoluut niet het geen waar de avond om draaide!
Deze broeders en zusters verkondigen het evangelie in de motorwereld.  Er werden getuigenissen gegeven over de bijzondere dingen die ze mee hebben gemaakt. De bijbel ging open en de verkondiging werd gedaan door een broeder van de CMA (Rob Kouwen).

In de dienst is er een oproep gedaan om je hart te openen voor de ontzagwekkende grote God die we dienen. 

We kunnen terug kijken op een fantastische dienst waarin de Heer groot gemaakt is en waar de bijbel centraal heeft gestaan. 

De HEER is waarlijk opgestaan! Kent u hem al? Zoja prijs de Heer! 

Als u nog twijfelt en geen keus gemaakt heb doe het dan vandaag! Morgen kan het te laat zijn. 

Het kan zijn dat u/jij nog met veel vragen zit neem dan contact met mij of broeders en zusters uit de gemeente op, we kunnen dan samen praten en  over de liefde die God u wil geven. 

Ruben Peters
Voorzitter evangelisatie commissie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dd. 22-03-2016

Handeling 2:47 En zijn loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 

Deze tekst was het uitgangspunt van de inleiding van de afgelopen vergadering. De Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Als evangelisatie commissie en samenwerkingen die er ontstaan, is het verlangen groot dat Gods gemeente mag groeien. Dit is niet alleen de baptistengemeente of pinkstergemeente nee, Dit is de gemeente van Christus. Dat is de gemeente waar mensen samen komen die de Here van harte lief hebben en dienen. Als evangelisatie commissie is ons verlangen, dat deze liefde, die in ons hart is uitgedragen mag en moet gaan worden in ons dorp, land en wereldwijd. 

Als evangelisatie commissie zijn we op moment met verschillende zaken bezig op het gebied van evangelisatie diensten en acties. Op de afgelopen vergadering is er gesproken over een samenwerking met de Pinkstergemeente uit Vroomshoop. We zijn samen bezig om een soort van concert te organiseren (hier hoort u later meer over). Zoals u weet is het bijna Pasen en als evangelisatie commissie mogen we hier een aandeel in leveren. 1e paasdag gaat de CMA (christelijke motorclub) hun  bijdrage leveren in de avond dienst. Het beloofd een fantastische avond te worden. Voor 2016 staan er weer maandelijks evangelisatie diensten op de agenda. We zijn als commissie alweer aan het denken over acties die we kunnen gaan organiseren om het evangelie zoveel mogelijk te verspreiden in Vroomshoop en omstreken.

Groeten Ruben Peters (voorzitter evangelisatie commissie)


Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker
            
Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.