Handen uit de mouwen! 2018

 Een projectweek voor jongeren,     
die niet alleen voor zichzelf willen leven,
maar ook voor anderen! 

in België &

Nederland

- Jouw bijdrage kan een enorm verschil maken! -

Handen uit de mouwen!
‘Handen uit de mouwen!’ is een project dat uitgaat van de Baptistengemeente
‘t Lieniezer in Vroomshoop. We gaan met een groep jongeren van rond de 15 - 25
jaar in de ‘meivakantie’ (van zaterdag 28 t/m zaterdag 5 mei 2018) helpen bij
verschillende projecten in Nederlands en Belgisch Limburg.

Dit jaar vanuit Beek (L) Zaterdagmorgen 28 april vertrekken we naar het plaatsje Beek in Limburg. Het gebouw van Scouting Beek is deze week onze thuisbasis vanwaar we vertrekken naar de projecten. Door mee te doen ga je merken hoe waardevol het is mensen te helpen, die jouw hulp nodig hebben. En dat niet alleen, je wordt er zelf ook geestelijk door opgebouwd, waardoor je bemoedigd wordt, en zo leer je ook om je geloof aan anderen bekend te maken. 

Een overzicht van wat we in deze week gaan doen! Aan het begin van zaterdagmiddag hopen we in Beek aan te komen. Beek is een klein dorp, iets ten noorden van Bunde, waar we in 2017 waren. Zondagmorgen 29 april gaan we naar de Evangelische Kerk in Bilzen in Belgisch Limburg. Daar wordt een Jeugddienst gehouden voor de eigen jeugd van de gemeente en wij werken mee aan de dienst door het zingen van enkele liederen en door iets te  vertellen over ons project ‘Handen uit de mouwen’. In de dagen daarna gaan we weer in Genk klussen in en om ‘Ons Kinderhuis’, en op donderdagmiddag gaan we zingen in het Evangelisch woonzorgcentrum ‘De Olijfboom’. Ook hebben we ons weer aangemeld bij ‘Serve the City’ en bij ‘Agape-Zorg’ in Maastricht. In Hasselt en Leuven gaan we zingen in de gevangenissen. Dit jaar gaan we ook kennismaken met ’Kerkplanters’ die sinds enkele jaren werken in Maastricht.

 

- ..... de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;
ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken,
vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. - (1 Tim. 6:17b-18 HSV)

 

De Evangelische kerk in Bilzen

Al in de tijd van de Romeinen woonden er mensen in een kleine nederzetting, die uiteindelijk uitgegroeid is tot de stad Bilzen. Wij gaan tijdens het project ‘Handen uit de mouwen’ samen met mensen uit de Evangelische kerk iets proberen te betekenen voor de omgeving. Deze kerk heeft een zendingsvisie om het Evangelie ver weg bekend te maken, maar ook in de omgeving wil men de liefde van Christus tonen. Zo heeft deze gemeente rond de jaarwisseling een feestelijk eindejaarsdiner georganiseerd voor mensen die nood hebben: een feestmaal om zo hun overtuiging in de praktijk om te zetten. Het doel dat wij met onze projectweek voor ogen hebben sluit naadloos aan bij de visie van deze gemeente! Op zondagmorgen gaan we de eredienst in deze gemeente bijwonen en we gaan er een bijdrage aan leveren.

 

AGAPE-Zorg 

Iedereen verdient een betekenisvol en waardig leven. Maar helaas lukt het niet iedereen om zijn of haar leven zelf zo in te richten. Mensen met zeer specifieke of uitzonderlijke problemen dreigen daarom buiten de boot te vallen. Agapè-Zorg in Maastricht helpt zulke mensen. Simpelweg - omdat ze dat verdienen. Agapè biedt gespecialiseerde thuisbegeleiding aan mensen die door psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Vorig jaar hebben we geholpen om een pas aangekochte hal klaar te maken om gebruikt te gaan worden als kringloopwinkel. Wat wij vanuit ‘Handen uit de mouwen!’ dit jaar precies gaan doen, is nog even afwachten. Vaak is er ad-hoc hulp nodig, bijvoorbeeld als er opeens een woning vrijkomt voor één van de cliënten van Agapè-Zorg. Dan moet er heel wat geschilderd en gesausd worden. Waarschijnlijk zijn er ook wel enkele tuintjes, die opgeknapt kunnen worden. 

Serve the City

Serve the City is een wereldwijde beweging van vrijwilligers die vanuit het geloof in de Here Jezus Christus op een praktische manier liefde proberen te laten zien. Zij werken samen met organisaties die mensen in nood helpen en zij verzorgen betekenisvolle kansen voor vrijwilligers om betrokken te raken. Serve the City organiseert evenementen waarin vrijwilligers uitgedaagd worden om op een eenvoudige manier te dienen: door sport, muziek, klussen en knutselen, maaltijden verzorgen, vriendschap en meer. 

Folder 10 febr 2017

Ook daar is veel te doen, zowel in Nederlands als in Belgisch Limburg. De
projecten zijn in Maastricht (en omgeving) en in Genk en Hasselt. Meer
hierover kunt u lezen in het maandblad van maart, o.a. ook over enkele
sponsoracties om de week te kunnen bekostigen. Dit jaar is er niet echt
een dag gepland voor de ouders en belangstellenden, want op één dag
heen en weer naar Limburg reizen, is net iets te veel van het goede. Maar
voor wie dat echt wil, is er op Koningsdag wel de mogelijkheid om ons te
bezoeken en het programma dat om 10.00 uur begint, bij te wonen. Dat
kan echter niet met het goedkope Groepsretour van NS, want Koningsdag
is de enige dag in het jaar waarop het retour niet geldig is. U zult dan zelf
ergens onderdak moeten regelen en op tijd er moeten zijn!

Serve the City
Serve the City is een wereldwijde beweging van vrijwilligers die vanuit het geloof in de Here Jezus Christus op een praktische manier liefde proberen te laten zien. Zij werken samen met organisaties die mensen in nood helpen en - Jouw bijdrage kan een enorm verschil maken! - zij verzorgen betekenisvolle kansen voor vrijwilligers om betrokken te raken. Serve the City organiseert evenementen waarin vrijwilligers uitgedaagd worden om op een eenvoudige manier te dienen: door sport, muziek, klussen en knutselen, maaltijden verzorgen, vriendschap en meer. Nog niet zo lang geleden is er ook in Maastricht een plaatselijke afdeling van Serve the City opgericht. Zo worden er sinds december 2016 tweewekelijks producten ingezameld voor diverse voedselbanken in Maastricht. De droom van Serve the City is een stad waarin iedereen helpt. Net als bij Agapè-Zorg zal ook bij Serve the City begin april pas duidelijk worden bij welke projecten wij kunnen helpen.

Ons Kinderhuis
Ons Kinderhuis in Genk biedt een verblijf aan minderjarigen uit een problematische leefsituatie. Er is plaats voor 34 jongens en meisjes van     0 tot 18 jaar. Dit gebeurt 

Zij wonen in Ons Kinderhuis, gaan overdag naar school en indien mogelijk gaan ze in het weekend naar huis. Voor tieners is er een programma voor KAMERTRAINING. Er is bewust gekozen voor een CHRISTELIJKE IDENTITEIT. De hulpverlening vloeit voort uit de opdracht van Jezus de naaste lief te hebben als zichzelf. Ook de mens in nood  is een schepsel van God, die recht heeft op medemenselijke zorg en ondersteuning. Ons Kinderhuis wil deze opdracht vervullen, opdat de minderjarige zich (verder) zal kunnen ontwikkelen tot een mens die leeft in harmonie met zichzelf, met de ander en met God.

Vanwege de geldende privacyregels en om zo weinig mogelijk de rust van de kinderen te verstoren kunnen wij geen programma verzorgen vóór de kinderen, maar we kunnen wel andere taken uitvoeren. Zo hebben we vorig jaar de tuin opgeknapt en het fietsenhok weer helemaal gebruiksklaar gemaakt. Dit jaar zullen we vergelijkbare werkzaamheden gaan doen op het terrein van Ons Kinderhuis. 

De Olijfboom
Tegenover Ons Kinderhuis staat in dezelfde straat in Genk een woonzorgcentrum voor ouderen: De Olijfboom. Hier gaan we op dinsdagmiddag voor de bewoners een
zangmiddag organiseren. De Olijfboom wil vanuit een evangelisch christelijke geloofsovertuiging een menswaardig en respectvol thuis van rust en wederzijds vertrouwen creëren voor de bejaarden. We gaan zowel voor, als samen met de bewoners bekende liederen zingen, voornamelijk uit de bundel Opwekking. Het is het enige protestants/evangelisch wooncentrum voor ouderen in heel België! Dit laat al zien, dat België een heel ander land is dan Nederland. We hopen op deze manier de bewoners te bemoedigen.

- Jouw bijdrage kan een enorm verschil maken! -

Kerkplanters in Maastricht 

De Zendingswerkgroep van onze gemeente ontvangt nieuwsbrieven en bladen van allerlei zendingsorganisaties. Vorig jaar zagen we in het blad van ECM-Nederand (European Christian Mission) een artikel over gemeente stichtend werk in Maastricht. ECM wil in Nederland en overal in Europa christelijke gemeenschappen helpen ontstaan, 

waar mensen zoeken naar een samenleving in de voetsporen van Jezus en zo het goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden. ECM werkt in Maastricht aan gemeentestichting en met dit werk van deze gemeente-stichters gaan wij kennismaken en hen een dag helpen. Aan dit project werken niet alleen enkele gezinnen vanuit ECM, ook een gezin dat voor Operatie Mobilisatie werkt is bij dit project betrokken. We zijn enorm benieuwd naar dit project en naar wat wij een dag met en voor hen kunnen doen! 

Heb uw naaste lief als uzelf ..... (Jac. 2:8b, GNB) 

Het Goede Boek

in Genk Vorig jaar hebben we kennisgemaakt met William en Lyssa Bode. William werkt in Ons Kinderhuis en daarnaast was hij verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de Pauluskerk in Genk. Enkele maanden na de week in 2017 lieten William en Lysa ons weten, dat zij door de BEZ (Belgische Evangelische Zending) zijn aangesteld als beheerders van Het Goede Boek in Genk. We hebben hen gevraagd of wij ook iets kunnen betekenen voor hun werk in deze winkel. Deze vraag werd vrij snel beantwoord: ‘Jullie email is een antwoord van onze gebeden. Wij hebben zeker een paar projecten in Het Goede Boek in Genk! Wij zullen er foto's van maken en naar jullie sturen met een paar mogelijkheden.’ 

Gevangenissen van Hasselt en Leuven     Op de dinsdag- en vrijdagavond gaan we naar de gevangenissen in Hasselt en Leuven. We gaan weer samen met gevangenisaalmoezenier Willy Tops in de kapel van de gevangenis een dienst houden voor gevangenen, met wie hij regelmatig gesprekken heeft over wat er in leven gebeurd is. Onze taak is om voor en met de gedetineer- den te zingen en zo te getuigen van ons geloof.

NATO-commandocentrum Cannenberg

Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar een uitstapje maken naar een bijzondere plaats. In Brussel hebben we enkele jaren geleden het Europarlement bezocht, vorig jaar waren we in België in een fort met een bijzonder verhaal: Fort Eben-Emael. Deze keer gaan we op vrijdag 4 mei een bezoek brengen aan het voormalige  NATO-commandocentrum Cannenberg, in een mergelgrot vlakbij Maastricht. Vanaf 1954 huurde het toenmalige Ministerie van Oorlog steengroeve "Boschberg" van Stichting het Limburgs Landschap voor een periode van 50 jaar. In 1955 richtte de NAVO daar een tijdelijk hoofdkwartier in. Vanaf 17 februari 1956 kreeg het hoofdkwartier de status "topgeheim". Als gevolg van het IJzeren Gordijn was de bunker, zelfs in tijden van vrede, permanent militair bemand. Dit commando bestond uit Nederlandse, Britse, Belgische, Duitse en Amerikaanse legereenheden uit het noorden van West-Duitsland. Het centrum zorgde ook voor de vluchtcontrole over een gebied van Noorwegen tot Italië. 

De Amerikaanse Begraafplaats Margraten

Na de rondleiding door dit commandocentrum gaan we naar Margraten om daar de Amerikaanse Begraafplaats te bezoeken: een monument ter nagedachtenis aan de overleden soldaten van de Verenigde Staten van Amerika ten tijde van de strijd in Zuid-Limburg, het Ardennenoffensief en in het Roergebied, gedurende de Tweede Wereldoorlog.

 

Enkele praktische zaken.                                                                                                                                           We overnachten in het gebouw van Scouting Beek, Molensteeg 2, 6191 HG  Beek. Hier beschikken we over verschillende ruimtes. Net als vorig jaar komen weer enkele mensen van de Zendingswerkgroep voor ons koken. Zij brengen ons ook naar de projecten en helpen waar mogelijk zelf ook mee. 

Kosten voor de week.                                                                                                                                          De projectweek zal maximaal € 150,00 gaan kosten. Daarbij zijn inbegrepen de overnachtingskosten, maaltijden, de vervoerskosten naar Limburg en terug en naar de projecten. In de afgelopen vijf jaar is het steeds gelukt om de kosten voor de deelnemers uiteindelijk op € 75,00 te brengen, door sponsoracties en door giften uit de gemeente! Waarschijnlijk zal ook dit jaar de week minder gaan kosten dan het maximum bedrag, maar dat hangt voor een groot deel af van de opbrengst van de sponsoracties 

Voorwaarden om mee te kunnen gaan.                                                                                                                     Ook dit jaar zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om met de projectweek mee te kunnen. Deze voorwaarden staan in de bijlage van het aanmeldingsformulier hier boven te downloaden.

Dag met en voor de ouders?                                                                                                                               We hebben voor deze week geen activiteit ingepland samen met de ouders. Wel is het mogelijk dat ouders en belangstellenden op vrijdag 4 mei bij ons zijn en dan met de groep het voormalige NATO-hoofdkwartier bezoeken, meegaan naar de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten en zelfs is het mogelijk om mee te gaan naar de gevangenis in Leuven. Voor dit laatste bezoek is het wel vereist dat deelnemers zich dan uiterlijk in de laatste week van maart hiervoor aanmelden! Een maand voor het bezoek moeten wij aan justitie in Belgische de gegevens sturen van degenen die de gevangenis willen bezoeken. Ouders en belangstellenden die mee willen doen op 4 mei worden uiterlijk om 10.00 uur verwacht bij de Cannenberg in Maastricht. 


Heb uw naaste lief als uzelf ..... (Jac. 2:8b, GNB)

Baptisten Gemeente ‘t Lieniezer
Wingerd 10
7681 JA VROOMSHOOP
Tel. 0546 - 644159

Giften / sponsorbijdragen: NL 16 RABO 0366660349
t.n.v. Baptisten Gemeente ‘t Lieniezer Vroomshoop, o.v.v. ‘Handen uit de mouwen!’

www.lieniezer.nl info: lieniezer@live.nl versie: 3 maart. 2018


Voor verdere info:

                       www.kinderhuis.net                                             www.ecmnederland.nl                                                                                      www.olijfboom.org                                       www.kerkmaastricht.nl/familie-op-missie                                                                   www.agape-zorg.nl                                              www.hetgoedeboek.be/winkel/genk www.stcmaastricht.nl 

                                                                dit document is ook te downloaden via deze link

                                                                                  download het aanmeldings formulier!