Handen uit de mouwen! 2017

 Een projectweek voor jongeren,     
die niet alleen voor zichzelf willen leven,
maar ook voor anderen! 

in België &

Nederland

- Jouw bijdrage kan een enorm verschil maken! -

Handen uit de mouwen!
‘Handen uit de mouwen!’ is een project dat uitgaat van de Baptistengemeente
‘t Lieniezer in Vroomshoop. We gaan met een groep jongeren van rond de 15 - 25
jaar in de ‘meivakantie’ (van zaterdag 22 t/m zaterdag 29 april 2017) helpen bij
verschillende projecten in Nederlands en Belgisch Limburg.

Van zaterdag 22 - zaterdag 29 april In de avonddienst van zondag 16 april
(1e Paasdag) willen we samen met de gemeente een zegen vragen voor de
projectweek; daarna gaan we naar als deelnemers en ouders naar het Jeugdhonk, voor nadere informatie. Zaterdagmorgen 22 april vertrekken we naar het plaatsje Bunde in Limburg. Het gebouw van Scouting Bunde is deze week onze thuisbasis van waar we vertrekken naar onze projecten.
 Door mee te doen ga je merken hoe waardevol het is mensen te helpen, die jouw hulp nodig hebben. En dat niet alleen, je wordt er zelf ook geestelijk door opgebouwd, waardoor je bemoedigd wordt, en zo leer je ook om je geloof aan anderen bekend te maken.

Een kort overzicht van wat we in deze week gaan doen! Volgens plan zijn we aan het begin van zaterdagmiddag in Bunde, een klein dorpje ten noorden van Maastricht. Zondagmorgen 23 april gaan we naar de ‘Pauluskerk’ in Genk (Belgisch Limburg). We werken mee aan de dienst, zingen enkele liederen en vertellen iets over ons project ‘Handen uit de mouwen’ en wat we hier gaan doen. In Genk staat ook ‘Ons Kinderhuis’, een Evangelisch woonzorgcentrum met de naam ‘De Olijfboom’ en er is een Centrum voor Christelijke Hulpverlening ‘Parel’, met o.a. een tweede-hands winkel. Ook hebben we ons aangemeld bij ‘Serve the City’ in Maastricht om onze handen uit de mouwen te steken en tevens bij ‘Agape-Zorg’, een organisatie, die vanuit Maastricht werkt in heel Zuid-Limburg (NL). Aan het eind van de week gaan we wat verder weg; dan gaan we zingen in de gevangenissen van Hasselt en Leuven en op vrijdagavond gaan we weer meehelpen bij het ‘Dak- en thuis-lozen-project’ van de Bethelkerk in Brussel, waar we in 2015 ook zijn geweest. Het wordt weer een week met veel afwisseling in de werkzaamheden die we met elkaar gaan verrichten!

- ..... de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten;
ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken,
vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. - (1 Tim. 6:17b-18 HSV)

 

De Pauluskerk

De Pauluskerk is een evangelische gemeente in de van oudsher mijn- en industriestad Genk. Nadat in de jaren ‘60 van de vorige eeuw de mijnen in Nederlands Limburg gesloten waren, gingen zo’n twintig jaar later ook in België de mijnen dicht. In Genk zijn nog altijd de herinneringen aan die tijd zichtbaar: de bergen met steenkoolafval en de torens staan er nog. De Pauluskerk is nauw verbonden met Ons Kinderhuis, met het woonzorgcentrum voor ouderen De Olijfboom, het hulpverleningscentrum Parel en met de School met de Bijbel. Het jeugdwerk van de Pauluskerk vindt voor een deel plaats in een ruimte onder een flat: het             Catacombe Café.

 

Catacombe Café.

Je zou kunnen zeggen: ‘What’s in the name?’ Het woord ‘catacombe’ doet vermoeden dat we verder afdalen dan in werkelijkheid het geval is. En bij een café denk je ook aan iets anders dan wat je aantreft als je het Catacombe Café binnengaat. Het Catacombe Café kan je het beste vergelijken met Het Jeugdhonk, maar dan met dit verschil, dat wij vanuit
Het Jeugdhonk binnendoor naar de kerk kunnen lopen, terwijl het Catacombe Café in de straat achter de Pauluskerk ligt.Wij gaan hier op maandagavond de jeugd van de Pauluskerk ontmoeten. Wat maken zij mee op school als Evangelische gelovigen? Zijn er overeenkomsten tussen de wereld, waar deze jeugd in leeft en de wereld waar wij hier in Twente in leven? Vinden zij het net zo moeilijk als wij om voor hun geloof uit te komen, of is dat in België heel anders? Om in het Catacombe Café te kunnen komen, moet je een verdieping afdalen ...... Er is daar een keuken aanwezig, waar we tijdens de week twee keer dankbaar gebruik van maken. In ieder geval op dinsdag, omdat ons werkterrein dan Genk is.

Het werk van evangelist Alex van Nes.
Hoe bereik je mensen met het evangelie in 2017, in de cultuur van Limburg? Alex van Nes, woonachtig in Genk, is een evangelist met een hart voor evangelisatie en discipelschap. Hij geeft lessen en workshops over persoonlijke evangelisatie en al vele jaren werkt hij dagelijks op straat om vooral jongeren het Evangelie te brengen. De laatste drie jaar heeft hij tijdens 86 workshops al meer dan 1400 mensen uit allerlei gemeentes en kerken geholpen bij het evangeliseren.

Op zondagmiddag verzorgt Alex voor ons zo’n workshop en op woensdagmiddag gaan we met hem de stad in om in praktijk te brengen wat hij ons heeft proberen te leren ......

AGAPE-Zorg
Iedereen verdient een betekenisvol en waardig leven. Maar helaas lukt het niet iedereen omzijn of haar leven zelf zo in te richten. Mensen met zeer specifieke of uitzonderlijke problemen dreigen daarom buiten de boot te vallen. Agapè-Zorg in Maastricht helpt zulke mensen. Simpelweg - omdat ze dat verdienen. Agapè biedt gespecialiseerde thuisbegeleiding aan mensen die door psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Wat wij vanuit ‘Handen uit de mouwen!’ precies gaan doen, wordt pas duidelijk een week voordat we naar Limburg gaan. Vaak is er ad-hoc hulp nodig, bijvoorbeeld als er opeens een woning vrijkomt voor één van de cliënten van Agapè-Zorg. Dan moet er heel wat
geschilderd en gesausd worden. Waarschijnlijk zijn er ook wel enkele tuintjes, die opgeknapt kunnen worden.

Folder 10 febr 2017

Ook daar is veel te doen, zowel in Nederlands als in Belgisch Limburg. De
projecten zijn in Maastricht (en omgeving) en in Genk en Hasselt. Meer
hierover kunt u lezen in het maandblad van maart, o.a. ook over enkele
sponsoracties om de week te kunnen bekostigen. Dit jaar is er niet echt
een dag gepland voor de ouders en belangstellenden, want op één dag
heen en weer naar Limburg reizen, is net iets te veel van het goede. Maar
voor wie dat echt wil, is er op Koningsdag wel de mogelijkheid om ons te
bezoeken en het programma dat om 10.00 uur begint, bij te wonen. Dat
kan echter niet met het goedkope Groepsretour van NS, want Koningsdag
is de enige dag in het jaar waarop het retour niet geldig is. U zult dan zelf
ergens onderdak moeten regelen en op tijd er moeten zijn!

Serve the City
Serve the City is een wereldwijde beweging van vrijwilligers die vanuit het geloof in de Here Jezus Christus op een praktische manier liefde proberen te laten zien. Zij werken samen met organisaties die mensen in nood helpen en - Jouw bijdrage kan een enorm verschil maken! - zij verzorgen betekenisvolle kansen voor vrijwilligers om betrokken te raken. Serve the City organiseert evenementen waarin vrijwilligers uitgedaagd worden om op een eenvoudige manier te dienen: door sport, muziek, klussen en knutselen, maaltijden verzorgen, vriendschap en meer. Nog niet zo lang geleden is er ook in Maastricht een plaatselijke afdeling van Serve the City opgericht. Zo worden er sinds december 2016 tweewekelijks producten ingezameld voor diverse voedselbanken in Maastricht. De droom van Serve the City is een stad waarin iedereen helpt. Net als bij Agapè-Zorg zal ook bij Serve the City begin april pas duidelijk worden bij welke projecten wij kunnen helpen.

Ons Kinderhuis
Ons Kinderhuis in Genk biedt een verblijf aan minderjarigen uit een problematische leefsituatie. Er is plaats voor 34 jongens en meisjes van     0 tot 18 jaar. Dit gebeurt 

door VERZORGING (voeding, hygiëne, nachtrust, veiligheid, onderwijs, ontspanning, …) en door BEGELEIDING in DRIE LEEFGROEPEN (één gemengde kindergroep, één groep tienerjongens en één groep tienermeisjes) en een programma voor KAMERTRAINING voor tieners. Er is bewust gekozen voor een CHRISTELIJKE IDENTITEIT. De hulpverlening vloeit voort uit de opdracht van Jezus de naaste lief te hebben als zichzelf. Ook de mens in nood is een schepsel van God, die recht heeft op medemenselijke zorg en ondersteuning. Ons Kinderhuis wil deze

opdracht vervullen, opdat de minderjarige zich (verder) zal kunnen ontwikkelen tot een mens die leeft IN HARMONIE MET ZICHZELF, met DE ANDER en met GOD. Wij kunnen geen programma verzorgen vóór de kinderen, maar we kunnen wel andere taken
vervullen. In de lente is de tuin zeker weer toe aan een opknapbeurt en in 2017 wordt er nog altijd gewerkt aan de verbouwing van het gebouw, waar Ons Kinderhuis in gevestigd is. ‘Handen uit de mouwen’ dus!

De Olijfboom
Tegenover Ons Kinderhuis staat in dezelfde straat in Genk een woonzorgcentrum voor ouderen: De Olijfboom. Hier gaan we op dinsdagmiddag voor de bewoners een
zangmiddag organiseren. De Olijfboom wil vanuit een evangelisch christelijke geloofsovertuiging een menswaardig en respectvol thuis van rust en wederzijds vertrouwen creëren voor de bejaarden. We gaan zowel voor, als samen met de bewoners bekende liederen zingen, voornamelijk uit de bundel Opwekking. Het is het enige protestants/evangelisch wooncentrum voor ouderen in heel België! Dit laat al zien, dat België een heel ander land is dan Nederland. We hopen op deze manier de bewoners te bemoedigen.

- Jouw bijdrage kan een enorm verschil maken! -

CCH Parel
Sinds enkele jaren is in het centrum van Genk het Centrum voor Christelijke Hulpverlening ‘Parel’ actief. Vanuit de woorden van Opw. 732 wil project Parel het doel verwezenlijken, zoals dat in dit lied onder woorden wordt gebracht:

Wat een wonder dat we meewerken ogen in Zijn Koninkrijk,
dat we meewerken mogen en in Uw dienst kunnen zijn.
Met eigen handen zullen we werken aan Uw recht Wij danken U Heer en doen graag wat U ons zegt.

Het is de bedoeling van Parel om een liefdevolle en helpende hand uit te steken naar mensen die in moeilijke omstandigheden zijn gekomen. Parel wil hen graag helpen door middel van verkoop van kleding en gebruiksvoorwerpen voor een lage prijs, hen steun en troost bieden door een luisterend oor te zijn en een kop koffie aan te bieden aan wie in de winkel op bezoek komt. Het allerbelangrijkste is om met en voor hen te bidden en hen te bemoedigen vanuit Gods Woord. Op dinsdagavond is er een Gebeds- en bemoedigingsbijeenkomst, waar wij naar toe gaan, vergelijkbaar met de avond in de Tabernacle in Amsterdam in 2016.

Fort Eben-Emael
Koningsdag op 27 april wordt in België uiteraard niet gevierd, maar wij maken er gedeeltelijk wel een vrije dag van met een zinvolle invulling. We gaan dan naar een klein dorpje in België, iets ten zuiden van Maastricht: Eben-Emael. Hier staat een fort, gebouwd net voor de WO-II, met als doel de Duitsers tegen te houden bij een eventuele aanval op België. Dat is niet gelukt en daarover horen we bij ons bezoek aan het fort alle details! In nog geen kwartier tijd hebben de Duitsers aan het begin van de WOII het fort ingenomen. We gaan het fort bezoeken en de daaronder liggende gangen, die uitgegraven zijn in een mergelheuvel. Het hele complex heeft de vorm
van een driehoek met een basis van 750 meter en de lange zijde is zo’n 950 meter. De totale oppervlakte van het militair complex besloeg ongeveer 150 voetbalvelden. Eben-Emael is daarmee het grootste Belgische fort.

Gevangenissen van Hasselt en Leuven     Op de donderdag- en vrijdagavond gaan we naar de gevangenissen in Hasselt en Leuven. In deze laatste gevangenis zijn we in 2015 ook geweest, toen ‘Handen uit de mouwen!’ in Brussel gehouden werd. Elke week houdt Willy Tops, één van de gevangenisaalmoezeniers, in de kapel van de gevangenis een dienst. Wij gaan hieraan meewerken door voor de gedetineerden tijdens deze diensten te zingen.

Dak- en Thuislozenproject Bethelkerk in Brussel-Schaarbeek
Tijdens ons bezoek aan Brussel in 2015 hebben we kennis gemaakt met het Dak- en Thuislozenproject in de Bethelkerk
in Schaarbeek. Inmiddels is dit werk verder uitgebreid en er is een echtpaar speciaal voor dit werk aangesteld. Op vrijdagavond gaan we met enkelen van onze groep daar weer helpen bij het voorbereiden en opdienen van de maaltijd voor de bezoekers.

ICU tienerwerk Maastricht
Zowel voor het werk in de gevangenissen als bij het Dak- en Thuislozenproject is
een minimum leeftijd van 18 jaar vereist. Daarom gaan de 15 - 18-jarigen op donderdagavond in Genk iets doen met de jeugd en op vrijdagavond is er een tieneravond in Maastricht: In Christ United. Vanuit verschillende plaatsen in de omgeving van Maastricht komen dan jongeren bij elkaar. Wij zijn uitgenodigd om bij hen het programma mee te maken.

- Door mijn hele gedrag heb ik u ook laten zien dat het onze plicht is zo hard te werken om de armen te kunnen helpen, gedachtig aan de woorden van de Heer Jezus: Geven maakt gelukkiger dan ontvangen .....’ -                 (Hand. 20:35 GNB)

 

Enkele praktische zaken.
We overnachten in het gebouw van Scouting Bunde, Kloosterweg 55, 6241 GA Bunde. Hier beschikken we over twee slaapzalen op de bovenverdieping en beneden is een grote ontmoetingsruimte en ook een keuken. Buiten is er een groot voetbalveld en een kampvuurplaats. Net als vorig jaar komen weer enkele mensen van de Zendingswerkgroep voor ons koken. Zij staan op een camping, enkele kilometers van Bunde. Zij brengen ons ook naar de projecten en helpen waar mogelijk zelf ook mee.

Kosten voor de week.
De projectweek zal net als vorig jaar maximaal € 150,00 kosten. Daarbij zijn inbegrepen de overnachtingskosten, maaltijden, de vervoerskosten naar Limburg e terug en naar de projecten.

Voorwaarden om mee te kunnen gaan.                                                                                                                     Ook dit jaar zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om met de projectweek mee te kunnen. Deze voorwaarden staan in de bijlage.

Dag met en voor de ouders?                                                                                                                              We hebben voor deze week geen activiteit ingepland samen met de ouders. Wel is het mogelijk dat ouders op Koningsdag bij ons zijn en dan met de groep Fort Eben-Emael bezoeken. Ouders die daaraan mee willen doen, moeten dan om 10.00 uur bij het fort aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om later aan te sluiten, omdat we als één groep naar binnengaan. Het bezoek aan het fort duurt ruim drie uur en daarna gaan we nog buiten over het complex een wandeling maken. Om 15.30 uur staat de warme maaltijd in Bunde klaar, waarna om 16.15 uur een deel van de groep vertrekt naar de gevangenis van Hasselt.


Heb uw naaste lief als uzelf ..... (Jac. 2:8b, GNB)

Baptisten Gemeente ‘t Lieniezer
Wingerd 10
7681 JA VROOMSHOOP
Tel. 0546 - 644159

Giften / sponsorbijdragen: NL 16 RABO 0366660349
t.n.v. Baptisten Gemeente ‘t Lieniezer Vroomshoop, o.v.v. ‘Handen uit de mouwen!’

www.lieniezer.nl info: lieniezer@live.nl versie: 10 febr. 2017


Voor verdere info:

                                   www.vegpaulus.be                                           www.kinderhuis.net
                                            www.olijfboom.org                                           www.agape-zorg.nl
                                            www.stcmaastricht.nl                                       www.trainingevangelisatie.wordpress.com
                                            www.cchparel.blogspot.com                              www.bethelkerk.be
                                                                                www.fort-eben-emael.be

dit document is ook te downloaden via deze link

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.