Evangelisatiedienst met Praiseband Evidence.

Evangelisatiedienst met Praiseband Evidence. Op zondagavond 23 september is er een Evangelisatiedienst. De dienst begint om 19.00 uur. Evidence uit Vriezenveen zal haar medewerking aan deze dienst verlenen. Evidence bestaat nu uit 8 leden. De band is in 1995 opgericht. Het Engelse woord ‘evidence’ betekent  ‘bewijsmateriaal’. Dit n.a.v. de tekst uit Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (HSV). Hun genre is worship/praise. Evidence heeft inmiddels meegewerkt aan verschillende praisediensten. Zij willen in hedendaagse stijl Gods naam eren. De spreker van deze avond is voorganger Ds. W. van der Hoek uit Hoogeveen. We hopen samen een fijne avond te hebben tot eer van de Heer! Komt allen en neem anderen mee. Na afloop van de dienst  kan er nagepraat worden onder het genot van een kopje koffie of thee.