Hallo allemaal,
Deze keer weer nieuws van de zondagsschool. We hebben in de afgelopen periode weer wat wisselingen van de leiding van de groepen gehad. Op dit moment zijn we redelijk bezet. Dit blijft een
gebedspunt. We zijn dankbaar hoe we het als team op dit moment samen kunnen doen. We mogen de kinderen vertellen over Gods liefde, iets wat boven alles staat. Even een aandachtspuntje voor de hulpmoeders bij de Lammetjesklas. Het komt nog wel eens voor dat hulpmoeders er niet zijn op de zondag dat ze aan de beurt zijn. Dit is natuurlijk voor de kinderen en de leiding heel erg vervelend. Zouden jullie er op willen toezien dat je komt wanneer je ingeroosterd bent. Kun je niet, zou je dan zelf willen ruilen met iemand anders van de lijst. Samen met de kinderwerkers van de club zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een vakantiekinderfeestdag in de herfstvakantie.
We zijn blij dat we dit jaar dat werk weer mogen oppakken. We gaan nog niet alles vertellen, maar we kunnen al wel zeggen dat het verhaal van Paulus centraal zal komen te staan. De vakantiekinderfeestdag zal worden gehouden op dinsdag 24 oktober. We hopen ook dat we weer een beroep op helpers kunnen doen. Na de vakantie horen jullie daar meer over, maar
noteer alvast in jullie agenda: 24 oktober!
Het einde van het schooljaar komt in zicht en dat betekent dat we van een aantal kinderen afscheid nemen bij de zondagsschool (groep 8). Dit afscheid zal plaatsvinden op zondag 16 juli. Alle kinderen gaan aan het begin van de dienst op de bankjes vooraan in de kerk zitten. De vakantietijd breekt aan en dat betekent dat ook de zondagsschool een tijdje vakantie gaat houden. De vakantie begint op zondag 23 juli. Voor de allerkleinsten, de Lammetjesklas
 (0 tot 3 jaar), is er wel oppas. Ook dit jaar willen onze br. en zr. Henk en Gertruud  weer wat bedenken om achterin de kerk met de kinderen te knutselen tijdens de preek. We zijn heel blij dat zij dit willen regelen, maar het zou super fijn zijn dat er mensen uit de gemeente een handje willen meehelpen. Welke vader/moeder/jeugdlid/gemeentelid zou wel een zondagmorgen willen helpen met het knutselen. Het zou dan heel erg fijn zijn dat je om 9.00 uur in de kerk bent om te zien wat er geknutseld wordt. We hopen op veel aanmeldingen, zodat we de kinderen ook in de vakantie een plekje kunnen geven in onze diensten. Aanmelden mag bij mij, Christine Bakker.
Dan hebben we het afscheid van onze voorganger, ds. v.d. Zeeuw op zondag 3 september. Het is de bedoeling dat de ochtenddienst een dienst wordt voor jong en oud. De kinderen van de zondagsschool zullen in de dienst bij hun ouders zitten. De kinderen zullen een bijdrage leveren en er is nog iets te doen voor ze. We houden nog even geheim wat…Voor de allerkleinsten van de Lammetjesklas is er gewoon oppas. Dan hebben we ´s middags de officiële afscheidsdienst. Om zoveel mogelijk mensen de
gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn, hebben we besloten om dan zondagsschool te houden.
Rest mij niet anders, dan jullie allemaal een goede vakantie toe te wensen,
van harte Gods zegen!
Namens het zondagsschoolteam Hosanna

Deze website is gemaakt met KwikCMS, een product van SCHERP Ontwikkeling B.V.