Cuba

Cubamigos

Op Cuba  komen veel  christenen van de evangelische- en pinksterkerken samen in huiskerkjes. Deze kerkjes worden veelal gesticht door een lokale zendeling, die in een plaats een zendingspost begint. Aanvankelijk komen de gelovigen bijeen in een kleine huiskamer of in de buitenlucht onder een afdak. Als er meer mensen de bijeenkomsten gaan bezoeken ontstaat er behoefte aan een grotere en betere ruimte voor een kerkje. Voor nieuwbouw van een kerkje op Cuba wordt geen toestemming verleend. Daarom wordt vaak gezocht naar een groter huis of een bestaand gebouw, waar het huiskerkje in gevestigd kan worden.
Wij ondersteunen drie voorgangers zodat zij zich bezig kunnen houden met het stichten van nieuwe huiskerkjes, tevens helpen wij hen door hen o.a. medicijnen en gebruikte brillen te sturen. St. SDOK in samenwerking met St. Cubamigos ondersteunt in totaal zo’n honderd voorgangers op Cuba met hun werk in de gemeenten.