Salatiga

Betty de Haan

Afgelopen zomervakantie zijn we met een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Salatiga Zending in Indonesië, op Java, in Salatiga geweest van 31 juli t/m 9 augustus 2018. Indrukwekkend en bemoedigend. We hoorden en zagen dat het geld voor de ondersteuning van kinderen en scholen en voor de regionale kerk de GKJTU goed terecht komt. In een ontmoeting met de leiding van de genoemde kerk werd er een presentatie gegeven waarbij de Bijbelverzen 26 en 27 uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe werden aangehaald: