Verre Oosten

‘Ilco en Lynn’… WERKZAAM IN HET VERRE OOSTEN …  
   
Aan het werk in Nederland en twee keer per jaar naar het Verre Oosten …… 
IIco en Lyn - hun namen zijn om veiligheidsredenen gefingeerd! 
- zijn samen met hun twee kinderen, van 1993 - 2006 werkzaam geweest in het Verre Oosten. 
In deze periode hebben ze gewerkt onder een volledig ‘onbereikte’ bevolkingsgroep. 
In 2006 moesten ze om gezondheidsredenen naar Nederland terug, 
maar zij blijven het werk voortzetten door één of twee keer per jaar naar ‘hun’ gebied te gaan.
 

 

Overal in het gebied waar Ilco en Lynn jaarlijks komen 
zijn deze ‘gebedsvlaggen’ te zien!

Voor zover bekend zijn er op dit moment twee christenen onder deze Tibetaans boeddhistische bevolkingsgroep.
Toen Ilco en Lyn nog in het land waren, hebben zij zich bezig gehouden met het brengen van het Goede Nieuws aan de mensen in hun eigen taal.
Daar ligt grotendeels ook de nadruk op tijdens de reizen die ze nu nog maken.
Daarnaast is het voor hen ook heel belangrijk om de kostbare contacten die zij door de jaren heen hadden opgebouwd, te onderhouden.
Een ander deel van hun werk betreft het bezoeken van een lokaal weeshuis.
Elke keer als ze teruggaan naar de stad waar ze indertijd woonden, gaan ze naar het weeshuis om enkele kinderen te zien, die zij kennen uit die tijd, om hen voor enkele uren mee uit te nemen! Op deze manier willen ze laten zien dat deze kinderen waardevol zijn en dat ze niet vergeten worden. Dit voorjaar (2013) is Lynn gevraagd om een team van medische specialisten uit één van de Nederlandse academische ziekenhuis te vergezellen.
Zij verzorgen jaarlijks gedurende twee weken gratis schisis (= hazelip) operaties voor kinderen uit twee weeshuizen, kinderen in pleegzorg en/of kinderen uit arme gezinnen in een aantal provincies van het land waar Lynn en Ilco gewoond hebben. In 14 dagen tijd worden dan rond de vijftig babies/peuters geholpen waardoor ze een betere kans hebben op een zelfstandige toekomst. De medewerkers voorzien zelf in hun reis- en verblijfkosten.