Ga naar de fotocollage bijbel expo 2016

               Bijbel Expo 2016.

Eind september komt de Bijbel Expo van de BEZ (Belgische Evangelische Zending) naar Vroomshoop. In 2014 hebben zo’n 11 gemeenteleden uit onze gemeente in Brugge meegeholpen, toen de Expo daar stond. Tijdens de ledenvergadering op 31 maart heeft u al gehoord over het plan om de Expo naar Vroomshoop te laten komen. De Bijbel-Expo is een uitermate geschikte mogelijkheid om jeugd bekend te maken zowel met het ontstaan van de Bijbel, als met de boodschap van de Bijbel. Daarom willen we ook deze gelegenheid aangrijpen om op een bijzondere wijze de scholen te bereiken.

Het gaat hierbij om groep 7 en 8 van de basisschool en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. We zijn eind mei opnieuw bemoedigd tijdens het Kerkenpad, dat georganiseerd werd voor de eerste klassen van CSG Het Noordik in Vroomshoop. Net als vorig jaar hebben ook nu weer vijf klassen in onze kerk het een en ander gehoord over het geloof en over onze gemeente. CSG Het Noordik Vroomshoop is heel enthousiast om naar de Expo te komen. Op maandag 26 sept. wordt de Expo opgebouwd in de grote zaal van onze kerk. In Het Jeugdhonk en in de hal van de kerk zal een film vertoond worden en tussen de beide films door zullen de leerlingen en andere bezoekers de panelen, vitrines en computerschermen bekijken. De Expo wordt geopend op dinsdag 27 sept. en vanaf woensdag 28 sept. t/m woensdag 5 oktober verwachten we heel wat bezoekers. Op zaterdag 1 okt. en ‘s avonds kunnen mensen uit het dorp de Expo bezoeken, overdag verwachten we voornamelijk schoolklassen. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, zullen we aan enkelen van u vragen mee te helpen bij de Expo als gastvrouw en gastheer. Anderen zullen tijdens de Expo gaan ‘gidsen’, zoals ook in Brugge gebeurd is.

Vanaf vrijdag 7 okt. staat de Expo in Wierden op De Passie, waarna de Expo op 14 okt. weer teruggaat naar Brussel.

Contact baptisten gemeente 
Voor vragen en/of opmerkingen over de baptisten gemeente, kunt u een email sturen naar: F. Bakker
            
Klik hier om contact op te nemen.
Contact Website 
Voor vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u een email sturen naar:
Bertel Fidom
  Klik hier om contact op te nemen.
 Klik hier om een CD van de  dienst te bestellen.

 Contact Kerkradio:  

Voor vragen en/of opmerkingen over de kerkradio, maar ook voor een nieuwe aansluiting of storing kunt u een email sturen naar:Dennis Janse.

 Klik hier om contact op te nemen.