Anne-Willemijn op reis naar Jordanie!

Van 3-17 februari hoop ik een reis naar Jordanië te gaan maken. De reis gaat uit van de CAMA, een christelijke organisatie. Vanuit Nederland gaan we met een groep van tien personen. Als gevolg van de (burger)oorlog in Syrië, zijn er vanaf 2011 miljoenen inwoners gevlucht uit hun woonplaats. Een groot deel verblijft nog in Syrië, maar ook ongeveer 4 miljoen zijn uitgeweken naar de buurlanden (Turkije, Libanon en Jordanië). In Jordanië zijn er naar schatting meer dan 1,4 miljoen vluchtelingen. Een deel van de vluchtelingen verblijft in een vluchtelingenkamp, maar de meesten zijn terecht gekomen in één van de vele steden in Jordanië. In een stad in het noorden is er een kleine CAMA-gemeente die zich het lot aantrok van de vele vluchtelingen. Ze hebben besloten hen te gaan helpen. In de eerste instantie zijn ze begonnen met het verstrekken van noodpakketten aan nieuwe vluchtelingen – door de kerk het “welkomstpakket” genoemd. Inmiddels hebben meer dan 5.000 voornamelijk moslimgezinnen zo’n welkomstpakket ontvangen. Daarnaast bleek er behoefte te zijn aan bezoek. Vrijwilligers uit de kerk bezoeken nu regelmatig ongeveer 300 gezinnen. Tijdens zo’n bezoek is er ruimte voor gesprek en het opbouwen van een (veilige) relatie. Vaak wordt een bezoek afgesloten met gebed voor de noden in het gezin. Doordat er een tekort is aan onderwijs voor de vele kinderen, is de kerk ook begonnen met het geven van onderwijs. Naast de gebruikelijke lessen van taal en rekenen is er ook ruimte voor het verwerken van de vaak traumatische gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt. Ook is de kerk gestart met cursussen voor mannen en vrouwen om hen te ontwikkelen. De kerk mag op deze wijze een wezenlijke bijdrage leveren aan de noden van de vluchtelingen. Naast een aantal vaste vrijwilligers bestaande uit gemeenteleden en buitenlandse werkers, komen er ook regelmatig groepen uit verschillende landen om voor korte termijn deze vaste vrijwilligers te ondersteunen. Als groep uit Nederland gaan wij gewoon meedraaien met het programma van de kerk. We gaan onder andere samen met de vaste vrijwilligers huisbezoeken afleggen. Vaak is er de mogelijkheid om het Woord te delen en om te bidden voor het gezin. Daarnaast hopen we welkomstpakketten uit te gaan delen onder de nieuwe vluchtelingen. Doordat de vaste vrijwilligers heel veel werk verrichten, wat zeer intensief is, willen we ook een avond voor hen organiseren ter ontspanning.

Anne-Willemijn,